پروژه های جاری
زمان انتشار: 1392/09/03
صنعت معدن و تجارت استان گيلان 
سر تیتر:
صنعت معدن و تجارت استان گيلان
متن کامل:
اكتشاف نيمه تفصيلي عناصر اپي ترمال در منطقه ديلمان


پتانسيل يابي انديسهاي معدني در توده هاي اولترابازيكغرب شاندرمن

 
Print
بازگشت