پروژه های جاری
زمان انتشار: 1392/09/03
شركت فولاد مباركه اصفهان 
سر تیتر:
شركت فولاد مباركه اصفهان
متن کامل:
استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمينه مطالعات وتهيه طرحهاي مربوط به مراحل اول و دوم پروژه هاي مواد اوليه و فرآوري مواد و معدن در شركت فولاد مباركه اصفهان


استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمينه انجام مراحل اول و دوم و سوم پروژه‌هاي مواد اوليه فرآوري مواد و معادن در شركت فولاد مباركه
 


 
Print
بازگشت