پروژه های جاری
زمان انتشار: 1392/09/03
شركت ملي صنايع مس ايران 
سر تیتر:
شركت ملي صنايع مس ايران
متن کامل:
ارائه خدمات اكتشاف ژئوشيميايي با روشهاي رسوب آبراههاي، كاني سنگين


احداث جاده دسترسي به معدن مس چهل كوره زاهدان


عمليات آماده‌سازي، احداث، تجهيز و تامين تجهيزات نصب و استخراج دو ساله از معدن مس چهل كوره زاهدان

 
Print
بازگشت