پروژه های جاری
زمان انتشار: 1392/09/03
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  
سر تیتر:
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
متن کامل:
اكتشاف مقدماتي آهن در منطقه ميله انارك در استان اصفهان

 
Print
بازگشت