درباره ما

شركت كان‌ آذين از سال 1370 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره در امور زمين‌شناسي و اكتشافات مواد معدني، مطالعات  فني و اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي و معدني، طراحي معدن، تكنولوژي و تجهيزات صنايع معدني و فلزات اساسي و نظارت بر اجراي  پروژه‌هاي صنعتي فعاليت خود را آغاز نموده است .هم اکنون شرکت علاوه بر ارائه خدمات مهندسی در حوزه فعالیتهای مذکور ، ارائه خدمات به روش طرح وساخت را در دستور کار خود قرار داده و تا کنون نیز موفق به اجرای چند پروژه به روش طرح وساخت شده است .