خدمات

شركت كان آذين

خـدمات مهندسی، مدیریت پروژه ، طرح وساخت و نظارت در امور
صنایع کانی های غیر فلزی
صنایع فلزات اساسی (نورد ، ذوب ، و ریخته گری) و ماشین سازی
صنایع شیمیایی
کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی 
پی جویی و اکتشاف معادن
آماده سازی و بهره برداری معادن