Search
Close this search box.

خدمات مشاوره جهت انتخاب سرمایه‌گذار برای پروژه بوکسیت گینه

خدمات مشاوره جهت انتخاب سرمایه‌گذار برای پروژه بوکسیت گینه

  • مطالعات فنی اقتصادی
  • تهیه اسناد و برگزاری فراخوان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1400

درصد پیشرفت

50%

کارفرما

SBDT

زمان پایان

1401

توضیحات تکمیلی