جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام عملیات اکتشاف عمومی محدوده‌های سنگ آهن گودغول و کوه غدیر

انجام عملیات اکتشاف عمومی محدوده‌های سنگ آهن گودغول و کوه غدیر

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1399

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز

زمان پایان

1399