جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات مشاوره جهت انتخاب سرمایه‌گذار برای پروژه بوکسیت گینه

خدمات مشاوره جهت انتخاب سرمایه‌گذار برای پروژه بوکسیت گینه

 

  • مطالعات فنی اقتصادی
  • تهیه اسناد و برگزاری فراخوان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1400

درصد پیشرفت

95%

کارفرما

SBDT

زمان پایان

شهریور 1403