جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات مشاوره جهت پروژه‌های سولفات پتاسیم به روش کوره نوع مافل مانهایم با ظرفیت ۴۰ هزار تن در سال و کلرید کلسیم با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال

خدمات مشاوره جهت پروژه‌های سولفات پتاسیم به روش کوره نوع مافل مانهایم با ظرفیت ۴۰ هزار تن در سال و کلرید کلسیم با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال

  • انجام خدمات مهندسی
  • نظارت عالیه و کارگاهی

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1398

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت معدنی املاح ایران

زمان پایان

1401