جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات مشاوره در زمینه اکتشاف آهن شمس‌آباد در مقیاس ۱:۱۰۰۰

خدمات مشاوره در زمینه اکتشاف آهن شمس‌آباد در مقیاس ۱:۱۰۰۰

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1399

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران

زمان پایان

1399