جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه احداث واحد تولید آهک صنعتی و هیدراته

پروژه احداث واحد تولید آهک صنعتی و هیدراته

  • انجام مهندسی پایه و تفصیلی
  • مهندسی خرید و اجرا

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1399

درصد پیشرفت

87%

کارفرما

شرکت طرح‌های زیربنایی و انرژی فرازین

زمان پایان

اسفند 1403

انجام خدمات طراحی شامل مهندسی پایه، تفصیلی، خدمات مهندسی خرید و خدمات موردنیاز در زمان اجرا و راه‌اندازی مربوط به پروژه احداث واحد تولید آهک صنعتی و هیدراته