جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشاوره، مهندسی و نظارت بر عملیات طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی یک واحد جدایش واسطه سنگین بوکسیت (Heavy media)

مشاوره، مهندسی و نظارت بر عملیات طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی یک واحد جدایش واسطه سنگین بوکسیت (Heavy media)

  • مشاوره مهندسی
  • نظارت عالیه و کارگاهی

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1400

درصد پیشرفت

97%

کارفرما

شرکت آلومینای ایران

زمان پایان

شهریور 1403