جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه‌های سنگ‌شکنی و انتقال مواد، سرباره و کنسانتره ایلمنیت طرح تیتانیوم کهنوج

پروژه‌های سنگ‌شکنی و انتقال مواد، سرباره و کنسانتره ایلمنیت طرح تیتانیوم کهنوج

  • انجام طراحی پایه و تفصیلی
  • انجام خدمات مهندسی و مشاوره
  • نظارت عالیه و کارگاهی
  • تهیه اسناد و برگزاری مناقصه

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1393

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

زمان پایان

1399