جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه طراحی جزییات معدن زیرزمینی چهل کوره و اجرای عملیات آماده سازی و استخراج معدن چهل کوره زاهدان

پروژه طراحی جزییات معدن زیرزمینی چهل کوره و اجرای عملیات آماده سازی و استخراج معدن چهل کوره زاهدان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1389

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

زمان پایان

1394

فعالیت‌های انجام شده در این پروژه:

  • مطالعه و بررسی طراحی پایه و هماهنگی با مشاور جهت اصلاح و بهینه سازی طرح پایه
  • طراحی جزییات اجرایی حفاری و کارگاه‌های استخراج از جمله تعیین موقعیت دقیق دهانه باز کننده‌ها
  • طراحی تونل‌های زیر کارگاه استخراج، دویل ها، بونکرها و جزییات اجرایی کارگاه استخراج و اجرای طراحی‌های صورت گرفته
  • طراحی تهویه شامل محاسبات و انتخاب نوع فن‌ها و لوله‌های تهویه و نصب و راهبری عملیات تهویه
  • طراحی و اجرای نقشه‌های آتشباری تونل‌ها و کارگاه‌های استخراج و سایر فضاهای زیرزمینی
  • طراحی و اجرای سیستم برق رسانی
  • طراحی و اجرای سیستم آبکشی و آبرسانی