جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه طراحی معادن آهک و مارل سیمان غرب آسیا

پروژه طراحی معادن آهک و مارل سیمان غرب آسیا

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1390

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا

زمان پایان

1396

فعالیت‌های انجام شده در این پروژه:

  • تحلیل پایداری دیواره های نهایی معدن
  • مطالعه  و مقایسه روش‌های حمل از معدن به کارخانه و انتخاب مناسب‌ترین روش حمل
  • طراحی محدوده نهایی معادن و تهیه طرح‌های استخراج سالانه برای پنج سال اول و ۱۰، ۱۵و ۲۰  ساله
  • تعیین تعداد و نوع ماشین آلات مورد نیاز
  • تعیین نوع و مساحت ساختمان‌های مورد نیاز جهت پرسنل و ماشین آلات معدن
  • طراحی دپوی ماده معدنی جهت اطمینان از تداوم تامین خوراک کارخانه