جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه طراحی و نظارت بر عملیات معدن زیرزمینی کرومیت چشمه بید

پروژه طراحی و نظارت بر عملیات معدن زیرزمینی کرومیت چشمه بید

مطالعه و تعیین روش باز کردن معدن و روش استخراج زیرزمینی ، طراحی مقاطع تونل های افقی و شیبدار زیرزمینی و فضاهای آماده سازی از قبیل دویل ها و بونکرها ، طراحی کارگاه استخراج زیرزمینی ، طراحی روشنایی و تهویه و آبکشی و شبکه برق و شبکه آبکشی و آبرسانی و نظارت بر اجرای عملیات آماده سازی و استخراج معدن چشمه بید

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1383

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت کرومیت فارس

زمان پایان

1386