جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات پی‌جویی اولیه در محدوده‌های امیدبخش چوپانان پهنه ایران مرکزی استان اصفهان

عملیات پی‌جویی اولیه در محدوده‌های امیدبخش چوپانان پهنه ایران مرکزی استان اصفهان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1399

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)

زمان پایان

1400