جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالعات پی‏جویی اولیه در محدوده‏‌های معدن نقره و همبونی بلوک ایران مرکزی

مطالعات پی‏جویی اولیه در محدوده‏‌های معدن نقره و همبونی بلوک ایران مرکزی

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1395

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)

زمان پایان

1397