جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پی‌جویی تکمیلی پهنه‌های سراوان و نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان

پی‌جویی تکمیلی پهنه‌های سراوان و نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1394

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)

زمان پایان

1394